Help
Blokkade inkomende e-mail (POP3)
U ontvangt bij het ophalen van e-mail de onderstaande foutmelding:

Your IP: <IP address> is blacklisted, please see http://blacklist.kpnmail.nl/Help/17

De bovenstaande foutmelding geeft aan dat uw IP adres automatisch tijdelijk is geblokkeerd. De blokkade kan de volgende oorzaken hebben:

-Uw IP adres is tijdelijk (voor de duur van één uur) geblokkeerd omdat er teveel inlogpogingen zijn gedaan met een foutief wachtwoord. Wanneer u de instellingen van uw mailprogramma heeft gecorrigeerd zal de blokkade na één uur weer worden opgeheven.
-Uw IP adres is tijdelijk (voor de duur van één uur) geblokkeerd omdat er in korte tijd veel mailboxen zijn geopend. Wanneer u de instellingen van uw mailprogramma heeft gecorrigeerd zal de blokkade na één uur weer worden opgeheven.Meer informatie? Raadpleeg de FAQ of lees meer over de werkwijze van de Abusedesk