Help
550 Your e-mail address is blocked  
U ontvangt de onderstaande foutmelding:

550 Your e-mail address: <e-mail address> is blocked, please see http://blacklist.kpnmail.nl/help/3

De bovenstaande foutmelding geeft aan dat uw e-mailadres is geblokkeerd door de Abusedesk. U kunt door deze blokkade geen e-mail meer versturen via Webmail. De blokkade kan de volgende oorzaken hebben:

- Uw e-mailadres is automatisch geblokkeerd naar aanleiding van een zeer groot aantal berichten dat via uw Webmail-account is verstuurd
- Uw e-mailadres is automatisch geblokkeerd naar aanleiding van het versturen van e-mailberichten aan een te groot aantal e-mailadressen
- Uw e-mailadres is automatisch geblokkeerd naar aanleiding van klachten


Wat nu?

Informeer bij de Abusedesk naar de oorzaak van de blokkade. De Abusedesk is alleen via e-mail bereikbaar op: abuse@kpn.com

Tip
Wilt u grote aantallen e-mailberichten versturen? Gebruik dan geen Webmail maar verstuur uw berichten via een e-mailprogramma zoals Outlook.

Meer informatie? Raadpleeg de FAQ of lees meer over de werkwijze van de Abusedesk